MISIJA I VIZIJA

Koncern Agram

Na inicijativu Euroherc osiguranja d.d. Zagreb u srpnju 2000. godine – 14 samostalnih trgovačkih društava koja obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, (članice) – kojima je osnovni zajednički element bio da je većina trgovačkih društava osnovana privatnim kapitalom određenog broja direktora i članova uprave (manageri) – sklopljen je Ugovor o povezivanju u Koncern Agram, koji je izrađen na temelju zajedničkog poslovnog interesa, uvažavanja odredbi propisa pod kojima posluju trgovačka društva koja su stranke ovog Ugovora, dobrih gospodarskih običaja i zajednički utvrđenog interesa za određenim oblikom poslovnog povezivanja.

Ugovorne strane su se usuglasile da svako trgovačko društvo Koncerna Agram zadržava svoju pravno-statusnu, gospodarsku i poslovnu samostalnost, društva su međusobno ravnopravna, nijedno nije ovisno o drugome, nisu spojena zajedničkim vođenjem poslova, a poslovno su povezana samo odredbama ovog Ugovora te drugim pravnim poslovima koje međusobno sklapaju za potrebe svog poslovanja.

U razdoblju od 2000. do kraja 2023. godine broj članica se mijenjao (dolazile su nove članice, a neke stare istupale), da bi na kraju 2023. godine Koncern Agram imao 20 članica sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Talijanskoj Republici i Republici Austriji.

Poslovanje članica Koncerna Agram u 2023.

Članice Koncerna Agram u 2023. godini ostvarile su ukupan prihod od 901,19 mil. eura što je povećanje u odnosu na 2022. za +11,7% odnosno 94,62 mil. eura.

Ukupan broj zaposlenih djelatnika na 31.12.2023. je 4.741 što je više za 42 djelatnika u odnosu na 2022. godinu.

Ukupna dobit prije oporezivanja članica Koncerna za 2023. iznosi 66,68 mil. eura što je povećanje u odnosu na 2022. za +6,9%.

Tekuću godinu posebno obilježavaju dvije stvari. Prva, prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu svih članica iznose ukupno 25 mil. eura što je povećanje za 6,3% u odnosu na 2022. godinu, a i druga, neto zarada iz poslovanja stanica za tehnički pregled vozila (obavljeno više od 835 tisuća redovnih tehničkih pregleda vozila na 69  stanica za tehnički pregled vozila) iznosi 15,56 mil. eura (godišnji prinos na uložena sredstva iznosi +19,2%) što je povećanje za +2,8% (razina povećanja je ustaljena u zadnjih 20 godina) u odnosu na 2022.

Ukupna imovina trgovačkih društava iz Koncerna Agram na 31.12.2023. iznosi  2,60 mlrd. eura, a kapital 880,63 mil. eura. Ukupna imovina se u 2023. godini povećala za 62 mil. eura odnosno +2,5% u odnosu na prethodnu godinu, a kapital se povećao za 88,69 mil. eura odnosno +11,2%.

Pravno zastupanje članicama  Koncerna Agram od 2002. pružaju odvjetničko društvo Grgić & Partneri iz Zagreba – u poslovanju u Republici Hrvatskoj i Austriji – i odvjetničko društvo Martinović & Partneri iz Mostara za poslovanje u BiH.

www.grgic-partneri.hr i  www.martinovic-partneri.ba

 Agram EEIG

Članice Koncerna Agram – i one koje to nisu – koje su pokrenule poslovanja u zemljama EU ili su osnovale nove tvrtke u članicama EU, inicirale su osnivanje Agram European Economic Interest Grouping (Europsko Gospodarsko interesno udruženje) krajem 2021. godine.

Agram EEIG broji 14 članica koje posluju na području Republike Hrvatske, Republike Austrije i Talijanske Republike. Sjedište Agram EEIG je u Zagrebu (MB 081413269) i svi organi Agram EEIG nalaze se u Zagrebu.

Svrha osnivanja ovakvog Udruženja proizlazi iz predmeta poslovanja navedenog u Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Tt-21/57205-2 od 29.12.2021. godine, i to: promicanja općih poslovnih interesa članica u cjelini; strukturiranja procesa nabave roba i usluga za potrebe članica kako bi njihovo odvijanje bilo u skladu s ciljevima poslovanja članica u kapacitetu “veliki partner”, te povećalo učinkovitost poslovanja; pružanja usluge zajedničkog medijskog nastupa u promidžbene svrhe za članice, ostvarujući sinergijski učinak; pomoći članicama stipuliranjem smjernica, savjeta i preporuka o potrebama poduzimanja mjera u poslovanju ovisnom o stanju i perspektivama za pojedinog člana u kontekstu sveukupnog tržnog ostvarenja; pružanja usluge istraživanja tržišta i izradu tržišnih analiza za članice; pomoći članicama u organizacijskim, edukativnim (promicanje novih tehnika i mjera) i stručnim pitanjima održavanjem konferencija, savjetovanja, seminara i pronalaženjem konzultanata i eksperata; uspostavljanja, za potrebe članica, međunarodnih veza i suradnje i jačanja ugleda članica u zemlji i inozemstvu; suradnje sa znanstvenim i stručnim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu u cilju razvoja i unapređenja poslovnih interesa članica.

 

 

Društva Agram EEIG poslovno su aktivna u sljedećim djelatnostima: poslovima svih vrsta privatnih osiguranja (neživotna i životna osiguranja); bankarstvu; financiranju vozila i opreme putem leasing ugovora; prodaji i servisu vozila kao ovlašteni distributeri za WV, Opel, Chevrolet, KIA i Mazda i kao neovisni servis za sve vrste/tipove osobnih vozila i popravke svih vrsta oštećenih vozila; upravljanju stanicama za tehnički pregled vozila; razvoju, izgradnji i davanju u zakup poslovnih prostora; svim vrstama medicinskih usluga; ugostiteljstvu i poslovima u turizmu; ostalim vrstama financijskog posredovanja; upravljanju vlastitom imovinom i drugim djelatnostima.

Organi Agram EEIG i vođenje poslova

Organe Agram EEIG čine: (a) članovi koji djeluju zajedno – Skupština, (b) Uprava koja se sastoji od predsjednika i tri potpredsjednika, (c) izvršni direktori i (d) savjetnici Uprave i stručni suradnici.

Poslove Agram EEIG vodi Uprava, a Udruženje zastupaju predsjednik Uprave i potpredsjednici samostalno i pojedinačno. Izvršni direktori vode poslove iz nadležnosti Uprave koje im dodjeli predsjednik Uprave ili potpredsjednici. Ugovorom o osnivanju ugovorena je godišnja članarina svakog člana, kao i godišnji doprinos za financiranje poslovanja.

Agram Grupa

Pet društava za osiguranje – bivše i sadašnje članice Koncerna Agram – sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (tri) i Bosni i Hercegovini (dva), posluju kao Agram grupa.

Članice Agram grupe u 2023. ostvarile su naplaćeni prihod od 633,40 mil. eura, što predstavlja povećanje od 70,33 mil. eura ili +12,5% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 563,07 mil eura). Posebno se može istaknuti kako u zadnjih pet godina ova društva bilježe značajan rast prihoda od čak 241,92 mil. eura ili +61,8%  – od  391,48 mil. eura u 2018. do 633,40 mil. eura u 2023.

U 2023. godini članice Agram grupe ostvarile su ukupan premijski prihod od 587,79 mil. eura što predstavlja povećanje od 71,43 mil. eura ili +13,8% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 516,36 mil. eura).

Članice Agram grupe na tržištu Republike Hrvatske s ukupnim premijskim prihodom od  498,80 mil. eura, što predstavlja povećanje od 59,12 mil. eura  ili +13,4% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 439,67 mil. eura), zauzimaju prvu poziciju na ukupnom tržištu osiguranja s udjelom od 28,1% (2022: 25,9%), prvu poziciju na tržištu neživotnih osiguranja s udjelom od 31,7% (2022: 30,2%) i prvu poziciju na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti s udjelom od 53,4% (2022: 53,0%).

Članice Agram grupe na tržištu Bosne i Hercegovine s ukupnim premijskim prihodom od 88,99 mil. eura ili od 174,06 mil. konvertibilnih maraka i povećanjem od 24,07 mil. konvertibilnih maraka ili +16% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 149,99 mil. konvertibilnih maraka), zauzimaju prvu poziciju na ukupnom tržištu osiguranja s udjelom od 23,1% (2022: 22,1%), prvu poziciju na tržištu neživotnih osiguranja s udjelom od 28,7% (2022: 27,7%) i prvu poziciju na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti s udjelom od 31,2% (2022: 29,7%).

 

IZDVOJENI TRENUTCI

Američki veleposlanik W. R. Kohorst posjetio Koncern Agram

Veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, H. E. William Robert Kohorst, posjetio je 13. lipnja 2018. godine Koncern Agram. Veleposlanika Kohorsta i njegovu suradnicu Sarah Groen, voditeljicu odjela za politiku i ekonomiju Američkog veleposlanstva u Zagrebu, primila je Uprava Koncerna Agram s najbližim suradnicima, koji su goste upoznali s poslovnim sustavom i poslovanjem Agramovih tvrtki u tri zemlje: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Austriji.

Gostima su tada predstavljeni poslovni rezultati, kao i ulagačka politika i planovi daljnjeg razvitka Koncerna. Također, razgovaralo se o poslovnoj klimi, stanju i perspektivi ukupnoga hrvatskog gospodarstva. Veleposlanik Kohorst je sa zanimanjem saslušao stavove predstavnika Koncerna Agram i izrazio zadovoljstvo viđenim. U ozračju međusobnog razumijevanja zaželio je Koncernu i svim njegovim djelatnicima još mnogo poslovnog uspjeha, rekavši da Hrvatskoj treba više optimizma, ponosa i povjerenja, upravo kao u Koncernu Agram.

Galerija slika

BUDUĆNOST INSPIRIRANA ZNANJEM

AGRAM ACADEMIA je edukacijski centar izvrsnosti, smješten u Dvorcu Kutjevo, namijenjen kontinuiranom stručnom usavršavanju svojih polaznika, prenošenju znanja i razmjeni iskustava kao i temeljnih korporativnih vrijednosti Koncerna Agram, s posebnim naglaskom na usvajanje znanja i vještina iz široke oblasti osiguranja.

Nastavni program Agram Academie ima za cilj brzo i efikasno odgovoriti na profesionalne razvojne potrebe djelatnika u skladu sa zahtjevima dinamičnog tržišta, a dodatnim jačanjem razvoja struke osiguranja utjecati na opću percepciju društva o važnosti i potrebi osiguranja.

Pogledajte brošuru

AGRAM ACADEMIA – Budućnost inspirirana znanjem

ČLANICE KONCERNA AGRAM

Agram Grupa

skriveni toggl
EUROHERC osiguranje d.d. Zagreb

Društvo za osiguranje osnovano je 1992. godine isključivo privatnim kapitalom fizičkih osoba. Danas su dioničari Društva bivši i sadašnji direktori i članovi Uprave (manageri) s više od 75% ukupnog broja dionica (ostatak drže članice Koncerna Agram). Najveći pojedinačni dioničar imatelj je 15% ukupnog broja dionica. Društvo od tada uspješno posluje na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj, a od 2017. i u Republici Austriji putem podružnice (Branch) i od 2020. na području Talijanske Republike (FOS - freedom of services).

Poslovanje Društva odvija se preko podružnica - u vlastitim poslovnim zgradama - u Zagrebu i ostalim regionalnim centrima u Hrvatskoj i Austriji, unutar kojih posluje na 649 uglavnom vlastitih prodajnih mjesta. Na 31.12.2023. u Društvu su zaposlena 1.161 djelatnika od čega njih 814 u Sektoru prodaje.

​Od samog osnutka, filozofija Društva bila je prilagoditi se tržištu na kojem posluje i biti bolji od konkurencije, uvoditi inovacije kako bi svojim osiguranicima i oštećenim osobama ponudilo što kvalitetnije osigurateljno pokriće i financijsku zaštitu.

U 2023. godini Društvo je ostvarilo 247,60 mil. eura naplaćenih prihoda što predstavlja povećanje od 25,90 mil. eura ili +11,7% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 221,70 mil. eura) i dobit prije oporezivanja od 20,10 mil. eura uz smanjenje od  0,96 mil. eura ili -4,5% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 21,06 mil. eura).

U ukupnom prihodu, 228,89 mil. eura odnosi se na premijski prihod koji je veći za 24,95 mil. eura ili +12,2% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 203,94 mil. eura) s udjelom od 13,1% na ukupnom tržištu osiguranja (2022: 12,0%), 16,0% u neživotnim osiguranjima (2022: 15,0%) i 25,40% u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti (2022: 26,0%).

Na temelju ovih udjela Društvo na ukupnom tržištu i tržištu neživotnih osiguranja zauzima drugo mjesto. Na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti s 611.742 polica i premijskim prihodom od 128,72 mil. eura (2022: 110,83 mil. eura) uz rast od 16,1% odnosno 17,89 mil. eura Društvo također zauzima drugo mjesto.

Na 31.12.2023. Društvo ima imovinu u iznosu od 542,39 mil. eura što predstavlja smanjenje od 1,06 mil. eura ili -0,2% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 543,45 mil. eura) i na isti dan Društvo raspolaže s gotovo dvostruko višim kapitalom od potrebnog kapitala što se očituje u omjeru solventnosti od +246%. Društvo raspolaže vlastitim sredstvima u iznosu od 308,89 mil. eura, dok potrebni solventni kapital iznosi 125,45 mil. eura.

www.euroherc.hr

ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb

Društvo za osiguranje osnovano je 1991. godine isključivo privatnim kapitalom fizičkih osoba. Danas su dioničari Društva bivši i sadašnji direktori i članovi Uprave (manageri) s više od 75% ukupnog broja dionica (94% drže članice Koncerna Agram). Najveći pojedinačni dioničar imatelj je 15% ukupnog broja dionica. Društvo od tada uspješno posluje na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj, a od 2019. i u Talijanskoj Republici putem podružnice (Branch).

Poslovanje Društva odvija se preko podružnica - u vlastitim poslovnim zgradama - u Zagrebu, i ostalim regionalnim centrima u Hrvatskoj i Italiji, unutar kojih posluje na 562 uglavnom vlastita prodajna mjesta. Na 31.12.2023. u Društvu je zaposleno 1.036 djelatnika od čega njih 731 u Sektoru prodaje.

Od samog osnutka, filozofija Društva bila je prilagoditi se tržištu na kojem posluje i biti bolji od konkurencije, uvoditi inovacije kako bi svojim osiguranicima i oštećenim osobama ponudilo što kvalitetnije osigurateljno pokriće i financijsku zaštitu.

U 2023. godini Društvo je ostvarilo 228,59 mil. eura naplaćenih prihoda što predstavlja povećanje od 34,08 mil. eura ili +17,5% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 194,51 mil. eura) i dobit prije oporezivanja od 4,10 mil. eura uz smanjenje od 1,26 mil. eura ili - 23,5% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 5,36 mil. eura). Smanjenje dobiti  prvenstveno je posljedica konzervativnog pristupa talijanskom tržištu, tj. povećanja bruto pričuva šteta za Italiju u odnosu na prethodnu godinu za gotovo 17,5 mil. eura.

U ukupnom prihodu, 216,04 mil. eura odnosi se na premijski prihod što predstavlja povećanje od 34,17 mil. eura ili +18,8% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 181,87 mil. eura) s udjelom od 12,0% na ukupnom tržištu osiguranja (2022: 10,7%), 14,7% u neživotnim osiguranjima (2022: 14,0%) i 28,0% u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti (2022: 27,0%).

Na temelju ovih udjela Društvo na ukupnom tržištu i na tržištu neživotnih osiguranja zauzima treće mjesto,  dok na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti - s 563.489 polica i premijskim prihodom od 142,10 mil. eura (2022: 117,75 mil. eura) uz rast od 20,7% ili 24,35 mil. eura zauzima prvo mjesto.

Na 31.12.2023. Društvo ima imovinu u iznosu od 417,60 mil. eura što predstavlja rast od 10,92 mil. eura ili +2,7% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 406,68 mil. eura) i na isti dan Društvo raspolaže sa značajno višim kapitalom od potrebnog što dokazuje omjer solventnosti od +150%. Društvo raspolaže s vlastitim sredstvima u iznosu od 192,73 mil. eura, dok potrebni solventni kapital iznosi 128,40 mil. eura.

www.adriatic-osiguranje.hr

Agram Life osiguranje d.d. Zagreb

Društvo za osiguranje osnovano je 1997. godine isključivo privatnim kapitalom fizičkih osoba. Danas su dioničari Društva bivši i sadašnji direktori i članovi Uprave (manageri) s 44% ukupnog broja dionica, a ostatak od 56% drže članice Koncerna Agram). Najveći pojedinačni dioničar (Euroherc osiguranje d.d.) imatelj je 19,96% ukupnog broja dionica. Društvo od tada uspješno posluje na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj.

Poslovanje Društva odvija se preko podružnica - u vlastitim poslovnim zgradama - u Zagrebu i ostalim regionalnim centrima u Hrvatskoj, unutar kojih posluje na 20 uglavnom vlastitih prodajnih mjesta. Na 31.12.2023. u Društvu je zaposleno 136 djelatnika od čega njih 92 u Sektoru prodaje.

Od samog osnutka, filozofija Društva specijaliziranog u osiguranju osoba, bila je prilagoditi se tržištu na kojem posluje i inovativnim i prepoznatljivim proizvodima biti bolji od konkurencije, sve kako bi svojim osiguranicima ponudilo što kvalitetnije osigurateljno pokriće i financijsku zaštitu.

U 2023. godini Društvo je ostvarilo  64,87 mil. eura naplaćenih prihoda uz smanjenje od 1,72 mil. eura  ili -2,6% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 66,59 mil. eura) i dobit prije oporezivanja od  8,20 mil. eura uz povećanje od 5,14 mil. eura ili +168% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 3,06 mil. eura).

U ukupnom prihodu, 53,87 mil. eura odnosi se na premijski prihod uz povećanje od 0,01 mil. eura ili +0,02% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 53,86 mil. eura) s udjelom od 3,1% na ukupnom tržištu osiguranja (2022: 3,2%) i udjelom od 12,4% u životnim osiguranjima (2022: 11,0%). Na temelju ovih udjela Društvo na ukupnom tržištu zauzima deseto mjesto, a na tržištu životnih osiguranja četvrto mjesto.

Na 31.12.2023. Društvo ima imovinu u iznosu od 304,44 mil. eura i na isti dan Društvo raspolaže sa značajnom višim kapitalom od potrebnog što dokazuje omjer solventnosti od +167%. Društvo raspolaže vlastitim sredstvima u iznosu od 97,84 mil. eura, dok potrebni solventni kapital iznosi  58,52 mil. eura.

www.agramlife.hr

EUROHERC osiguranje d.d. Sarajevo

Društvo za osiguranje osnovano je 1992. godine isključivo privatnim kapitalom fizičkih osoba. Danas su dioničari Društva bivši i sadašnji direktori i članovi Uprave (manageri) s više od 75% ukupnog broja dionica (ostatak drže članice Koncerna Agram). Najveći pojedinačni dioničar (Euroherc osiguranje d.d. RH) imatelj je 10,32% ukupnog broja dionica. Društvo od tada uspješno posluje na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine.

Poslovanje Društva odvija se preko podružnica - u vlastitim poslovnim zgradama - u Sarajevu i ostalim regionalnim centrima u Bosni i Hercegovini, unutar kojih posluje na više od 100 uglavnom vlastitih prodajnih mjesta. Na 31.12.2023. u Društvu je zaposlen 400 djelatnika od čega njih 296 u Sektoru prodaje.

Od samog osnutka, filozofija Društva bila je prilagoditi se tržištu na kojem posluje i biti bolji od konkurencije, uvoditi inovacije kako bi svojim osiguranicima i oštećenim osobama ponudilo što kvalitetnije osigurateljno pokriće i financijsku zaštitu.

U 2023. godini Društvo je ostvarilo 81,71 mil. konvertibilnih maraka ili 41,78 mil. eura naplaćenih prihoda uz povećanje od 8,23 mil. konvertibilnih maraka ili +11,2% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 73,48 mil. konvertibilnih maraka) i dobit prije oporezivanja od 9,33 mil. konvertibilnih maraka ili 4,77 mil. eura uz povećanje od 0,05  mil. konvertibilnih maraka ili +0,5% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 9,28 mil. konvertibilnih maraka).

U ukupnom prihodu, 78,40 mil. konvertibilnih maraka ili 40,08 mil. eura odnosi se na premijski prihod uz povećanje od 9,28 mil. konvertibilnih maraka ili +13,4% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 69,10 mil. konvertibilnih maraka) s udjelom od 10,4% na ukupnom tržištu osiguranja (2022: 10,2%), 13,6% u neživotnim osiguranjima (2022: 13,4%) i 10,1% u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti (2022: 14,1%).

Na temelju ovih udjela Društvo na ukupnom tržištu osiguranja zauzima četvrtu poziciju, a na tržištu neživotnih osiguranja treće mjesto, dok na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti s 143.735 polica i premijskim prihodom od 48,54 mil. konvertibilnih maraka (2022: 42,5 mil. konvertibilnih maraka) ili 24,82 mil. eura (2022: 21,71 mil. eura) uz rast od +14,3% ili 6,07 mil. konvertibilnih maraka - zauzima treće mjesto.

Na 31.12.2023. Društvo ima imovinu u iznosu od 130,33 mil. konvertibilnih maraka ili 66,64 mil. eura što predstavlja rast od 7,97 mil. konvertibilnih maraka ili +6,0% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 122,98 mil. konvertibilnih maraka)

www.euroherc.ba

ADRIATIC osiguranje d.d. Sarajevo

Društvo za osiguranje osnovano je 1994. godine isključivo privatnim kapitalom fizičkih osoba. Danas su dioničari Društva bivši i sadašnji direktori i članovi Uprave (manageri) s više od 13% ukupnog broja dionica, a ostatak do 95% drže članice Koncerna Agram. Najveći pojedinačni dioničar (Adriatic osiguranje d.d. RH) imatelj je 19,87% ukupnog broja dionica. Društvo od tada uspješno posluje na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine.

Poslovanje Društva odvija se preko podružnica - u vlastitim poslovnim zgradama - u Sarajevu i ostalim regionalnim centrima u Bosni i Hercegovini, unutar kojih posluje na 259 uglavnom vlastitih prodajnih mjesta. Na 31.12.2023. u Društvu je zaposleno 434 djelatnika od čega njih 343 u Sektoru prodaje.

Od samog osnutka, filozofija Društva bila je prilagoditi se tržištu na kojem posluje i biti bolji od konkurencije, uvoditi inovacije kako bi svojim osiguranicima i oštećenim osobama ponudilo što kvalitetnije osigurateljno pokriće i financijsku zaštitu.

U 2023. godini Društvo je ostvarilo 98,88 mil. konvertibilnih maraka ili 50,55 mil. eura naplaćenih prihoda što predstavlja povećanje od 15,37 mil. konvertibilnih maraka ili +18,4% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 83,51 mil. konvertibilnih maraka) i dobit prije oporezivanja od 8,78 mil. konvertibilnih maraka ili 4,49 mil. eura što predstavlja povećanje od  0,69 mil. konvertibilnih maraka ili +8,5% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 8,09 mil. konvertibilnih maraka).

Premijski prihod iznosi 95,67 mil. konvertibilnih maraka ili 48,91 mil. eura uz povećanje od +18,3% ili 14,81 mil. konvertibilnih maraka u odnosu na prethodnu godinu (2022: 80,87 mil. konvertibilnih maraka), s udjelom od 12,9% na ukupnom tržištu osiguranja (2022: 11,9%), 15,1% u neživotnim osiguranjima (2022: 14,1%) i 16,5% u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti (2022: 15,6%).

Na temelju ovih udjela Društvo na ukupnom tržištu i na tržištu neživotnih osiguranja zauzima drugo mjesto, kao i na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti - s 159.914 polica i premijskim prihodom od 55,06 mil. konvertibilnih maraka (2022: 46,78 mil. konvertibilnih maraka) ili 28,15 mil. eura (2022: 23,92 mil. eura) što predstavlja rast od +17,7% odnosno 8,28 mil. konvertibilnih maraka.

Na 31.12.2023. Društvo ima imovinu u iznosu od 143,20 mil. konvertibilnih maraka ili 73,22 mil. eura što predstavlja rast od 14,75 mil. konvertibilnih maraka ili +11,5% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 128,45 mil. konvertibilnih maraka).

www.adriatic.ba

Ostale članice Agram EEIG

skriveni toggl
Agram TIS d.o.o. Zagreb

Agram TIS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu - osnovan kapitalom fizičkih osoba, koji su i danas 100% imatelji udjela tvrtke - tvrtka je s dugogodišnjim iskustvom u pružanju usluga tehničkog pregleda motornih vozila, izgradnje poslovnih objekata i davanja u zakup, održavanja poslovnih objekata te ugostiteljstva i turizma. Zapošljava 266 djelatnika i u 2023. ostvarila je naplaćeni godišnji prihod u iznosu od 40,85 mil. eura i dobit prije oporezivanja od 1,53 mil. eura.

Tvrtka upravlja s 15 stanica za tehnički pregled vozila na području Republike Hrvatske i obavlja na godišnjoj razini 290 tisuća redovnih tehničkih pregleda. Godišnji prihod od upravljanja stanicama za tehničke preglede iznosi 16,95 mil. eura i kroz godine poslovanja kontinuirano raste godišnjim indeksima iznad 103,8.

Sredstva iz osnovne djelatnosti se ulažu u nekretnine i Društvo kao vlasnik daje u zakup i upravlja poslovnim zgradama ukupne površine 46 tisuća kvadratnih metara u Karlovcu, Zagrebu, Sisku, Bjelovaru i Slavonskom Brodu. Godišnji prihod od zakupa poslovnih zgrada iznosi  6,14 mil. eura.

Pored osnovne djelatnosti, tvrtka upravlja i s 45 ugostiteljskih objekata koji se nadopunjuju s ostalim djelatnostima i čine jednu razinu više u poslovanju sa strankama. Na godišnjoj razini ostvaruje se naplaćeni prihod od 7,55 mil. eura.

U okviru ugostiteljskog dijela poslovanja, obavlja se i djelatnost hotelijerstva u Hotelu Dvorac Kutjevo koji nosi oznaku Hotel Heritage, a perivoj ispred Dvorca nosi oznaku zaštićenog spomenika parkovne arhitekture i prostire se na 15 tisuća četvornih metara.

Dvorac Kutjevo sa svojom infrastrukturom - 55 ležajeva, restoranom, caffe barom, teretanom i wellness centrom i dvije učionice s kapacitetom za 50 i 30 osoba - omogućava edukacije i seminare svih zaposlenika i pruža dodatan benefit razvoju poslovanja.

U 2020. godini završen je i pušten u funkciju Poslovno-sportski centar Agram na adresi Radnička cesta 180, Zagreb (uz ukupnu investiciju od 33,20 mil. eura). Kompleks se prostire na 21.720 kvadratnih metara i sastoji od poslovnog dijela namijenjenog za poslovni zakup i sportskog dijela pod nazivom Agram Club. Agram Club je centar poslovnog druženja i sportske rekreacije.

Ukupna imovina tvrtke na 31.12.2023. iznosi  113,96 mil. eura.

EuroDaus d.d. Split

Euro Daus d.d. sa sjedištem u Splitu - imatelji svih dionica su članice Koncerna Agram, s najvećim pojedinačnim udjelom Adriatic osiguranja d.d. (19,96%), Agram life osiguranja d.d. (19,92%) i Euroherca osiguranja d.d. (19,34%) - tvrtka s bogatom prošlošću i iskustvom u pružanju usluga tehničkog pregleda, prodaje i servisiranja motornih vozila, popravaka svih vrsta vozila, te izgradnje poslovnih objekata s namjenom zakupa trećim osobama. Zapošljava 115 djelatnika i ostvarila je u 2023. naplaćeni prihod u iznosu od 36,63 mil. eura i dobit prije oporezivanja od 1,02 mil. eura.

Tvrtka upravlja sa 16 stanica za tehnički pregled vozila na području Republike Hrvatske i obavlja na godišnjoj razini 310 tisuća redovnih tehničkih pregleda. Godišnji prihod od upravljanja stanicama za tehničke preglede iznosi 15,02 mil. eura. Kroz godine se bilježe kontinuirani indeksi rasta poslovanja na razinama od 103,9.

Djelatnost prodaje novih i rabljenih vozila (prodano preko 600 vozila) te servisna djelatnost i popravci oštećenih vozila čine Euro Daus prepoznatljivim brandom na području Dalmacije. Godišnji prihod od prodaje vozila i servisa iznosi 14,76 mil. eura.

Društvo ulaže u nekretnine te ostvaruje godišnji prihod od zakupa u iznosu od 4,29 mil. eura.

U svom portfelju ima Poslovno-trgovački centar Eurodom - u čiju je izgradnju do završetka u 2016. godini investirano više od 73,00 mil. eura - sastoji se od poslovnog tornja s 12 katova (15.000 m2) i trgovačkog centra na prizemlju + 4 razine (16.000 m2) s garažama na 3 podzemne etaže (723 garažna mjesta). Godišnji prihod od zakupa PTC Eurodom u 2023. iznosi  3,44 mil. eura (uz godišnji prinos na uložena sredstva od 3,4%) s tendencijom značajnog rasta u 2024. godini.

Ukupna imovina Društva na 31.12.2023. iznosi  131,15 mil. eura.

Agram leasing d.o.o. Zagreb

Društvo je osnovano 2002. godine pod nazivom Euroleasing d.o.o. te je u 100%-tnom vlasništvu članica Koncerna Agram - s pojedinačno najvećim udjelom tvrtki AgramTIS d.o.o. (19,78%), Euroherc osiguranje d.d. (9,89%) i Adriatic osiguranje d.d. (9,89%). 2020. godine Društvo mijenja naziv u Agram leasing d.o.o. kako bi dodatno istaknulo pripadnost Koncernu Agram i naglasilo prepoznatljivost Agram brenda.

Društvo preko 20 godina uspješno pruža usluge financijskog i operativnog leasinga na području Republike Hrvatske putem 25 podružnica te je prepoznato na leasing tržištu po financiranju prvenstveno osobnih i gospodarskih vozila, kako novih tako i rabljenih.

Agram leasing uz sinergijsku snagu Koncerna kroz osiguravajuća društva Euroherc i Adriatic nudi svakom klijentu brz, kvalitetan i individualan pristup. Trenutno zapošljava 20 visoko motiviranih i stručnih djelatnika.

Društvo je u 2023. godini svojom jasnom strategijom i aktivnom poslovnom politikom ugovaranja novih leasing ugovora zaključilo 2.981 novi leasing ugovor te je po broju novozaključenih ugovora zauzelo sedmo mjesto na leasing tržištu od ukupno 15 društava koja se bave ovom djelatnošću. Po broju aktivnih ugovora operativnog i financijskog leasinga Društvo je na kraju poslovne 2023. godine zauzelo šesto mjesto s ukupno 12.531 ugovor, čija je vrijednost iznosila  77,71 mil. eura. Društvo je ostvarilo dobit prije poreza u iznosu od 2,55 mil. eura, što predstavlja povećanje od 0,36 mil. eura ili +16,4% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 2,19 mil. eura).

Ukupna imovina Društva na 31.12.2023. iznosi  93,69 mil. eura što je povećanje od 1,52 mil. eura ili +1,6% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 92,17 mil. eura).

Agram Banka d.d. Zagreb

Agram banka d.d. Zagreb, osnovana je 1994. godine pod imenom Kreditna banka Zagreb d.d.. Banka je u 99,8%-tnom vlasništvu članica Koncerna Agram (od kojih pojedinačno najveće udjele imaju Adriatic osiguranje d.d. (19,98%), Euroherc osiguranje d.d. (19,97%) i Agram life osiguranje d.d. (19,86%).

Društvo posluje na teritoriju Republike Hrvatske, kroz 6 podružnica i 23 poslovnice u kojima  na dan 31.12.2023. godine zapošljava ukupno 187 djelatnika. Poslovanje Banke je univerzalno, podjednako orijentirano prema klijentima pravnim i fizičkim osobama.

​Strategija razvoja prodajne mreže Banke usko je vezana uz strategiju razvoja drugih društava članica Koncerna Agram te su i poslovni prostori u kojima Banka obavlja djelatnost u vlasništvu Banke ili vlasništvu društava članica.

Svojim klijentima Agram banka nudi širok spektar štedno depozitnih, kreditnih i ostalih financijskih usluga kao i paletu osigurateljnih proizvoda iz domene životnih i neživotnih osiguranja.

Banka ima otvorene račune u najpoznatijim inozemnim bankama, kao i korespondentske odnose s brojnim svjetskim bankama.

Aktiva banke iznosi 600,84 mil. eura te mjereno tim kriterijem Banka zauzima jedanaestu poziciju po veličini od ukupno dvadeset banaka koje posluju na tržištu.

Regulatorni kapital Banke iznosi 61,19 mil. eura dok je stopa adekvatnosti kapitala visokih 19,11%.

U 2023. godini Banka je ostvarila 25,89 mil. eura prihoda i dobit prije oporezivanja od 10,01 mil. eura što predstavlja povećanje od 2,6 mil. eura ili +35,1% (2022: 7,41 mil. eura) uz prinos na kapital od 13,71%.

www.agrambanka.hr

Specijalna bolnica Agram Zagreb

Specijalna bolnica Agram s radom započinje 1998. godine kao Poliklinika Sunce u Poliklinici na zagrebačkom Jarunu. Od 2004. godine u sustavu je Koncerna Agram - 100% udjela imaju članice Koncerna Agram, s time da je pojedinačno najveći udjeličar Agram life osiguranje d.d. s udjelom od 50% - uz čiju sinergijsku snagu i značajna ulaganja veća od 68,90 mil. eura postaje jedan od vodećih privatnih zdravstvenih sustava usmjerenih na preventivnu medicinu, interdisciplinarni pristup liječenju i medicinsku izvrsnost.

Specijalna bolnica Agram danas je vodeći privatni zdravstveni sustav u Hrvatskoj koji, s  259 stalno zaposlenih zdravstvenih djelatnika, od kojih 73 stalno zaposlenih liječnika specijalista i subspecijalista, među kojima i 13 doktora i magistara znanosti, svoje usluge pruža putem 7 suvremenih poliklinika - u Zagrebu, Splitu, Zadru, Rijeci, Osijeku, Slavonskom Brodu i Varaždinu, te Podružnici u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) na ukupnoj površini od 10.800 m2.

Ukupno, na godišnjoj razini pruža 2 mil. usluga za gotovo 120.000 korisnika, dok uz više od 50.000 obavljenih sistematskih pregleda godišnje, Specijalna bolnica Agram predstavlja značajnog čimbenika u podizanju razine kvalitete zdravlja i života u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Nužan preduvjet za pružanje najkvalitetnije usluge korisnicima su znanje i tehnologija. Zato Specijalna bolnica Agram raspolaže najsuvremenijom medicinskom opremom, poput 4 CT uređaja, od kojih se izdvaja uređaj CT Siemens Somatom Force-dual source kao jedinstven u regiji, zatim 4 MR uređaja, unutar kojih se izdvaja Siemens Magnetom Lumina 3 Tesla, zatim više od 50 ultrazvučnih uređaja, 7 jedinica za gastro i kolonoskopiju i sl.

Specijalna bolnica Agram u 2023. godini ostvarila je ukupan naplaćeni prihod s podružnicom Sarajevo od  21,61 mil. eura, što je u odnosu na 2022. godinu (18,82 mil. eura) rast za +14,8%.

Tijekom 2018. godine napravljen je iskorak u razvoju te je poslovanje prošireno na bolničku djelatnost kirurgije, a 2021. godine i na bolničku djelatnost kardiologije, gdje se operacijski i intervencijski zahvati obavljaju u kardiovaskularnoj i kirurškoj sali. Kardiovaskularna sala je opremljena suvremenim sustavom Siemens Artis zee te je namijenjena dijagnostičkim i terapijskim postupcima iz područja intervencijske kardiologije i radiologije. Integrirana kirurška sala opremljena je sustavom Karl Storz i posebnim sustavom klimatizacije 'laminar air flow' što je čini jednom od najsuvremenijih i najsigurnijih u regiji. Odjel kirurgije danas pruža zahvate jednodnevne i laparoskopske kirurgije iz područja opće abdominalne, plastične, ginekološke, ORL, ortopedske i drugih grana kirurgije. Bolnica je opremljena i posebnim dijelom za postoperativni oporavak (tzv. recovery room) te smještaj i boravak korisnika u luksuznim apartmanima. Tako je danas Specijalna bolnica Agram jedinstveni privatni zdravstveni sustav u regiji, sposoban širokom krugu korisnika na jednom mjestu i u jednom danu pružiti učinkovitu prevenciju, brzu dijagnostiku te intervencijske zahvate i kirurško liječenje.

Specijalna bolnica Agram je nastavna baza Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta i suradna ustanova Hrvatskog olimpijskog odbora.

Agram yachting d.o.o. Zadar

Društvo je osnovano 2005. godine sa sjedištem u Zadru te je u 100%-tnom vlasništvu članica Koncerna Agram s pojedinačno najvećim udjelom Euroherc osiguranja d.d. (48,57%).

Društvo u 2023. godini zapošljava 7 djelatnika, te je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 1,88 mil. eura što predstavlja smanjenje od 0,62 mil. eura ili -24,8% (2022: 2,50 mil. eura).

Društvo je ostvarilo dobit u iznosu od 0,13 mil. eura.

Agram yachting uspješno se bavi turističkom djelatnošću, i to iznajmljivanjem ekskluzivne jahte. Luksuzna motorna jahta Heesen Yachts 4400 (dužina 44 m) pruža izniman doživljaj i luksuznu plovidbu najviše razine.

www.agram-yachting.hr

Agram Invest d.d. Zagreb
Agram invest dioničko je društvo za ulaganje, savjetovanje i upravljanje osnovano 2007. godine i nalazi se u 100%-tnom vlasništvu fizičkih osoba. Najveći pojedinačni dioničar imatelj je 18,4% ukupnog broja dionica.

Društvo je profesionalni ulagatelj koji na financijskim tržištima nastupa u svoje ime i za svoj račun aktivno investirajući u razne klase imovine. Većina performansi ostvarena je ulaganjima u dionice, instrumente s fiksnim prinosom, valute, strateške vlasničke pozicije te sudjelovanjem u transakcijama financiranja temeljem vrijednosnih papira.

U 2023. Društvo je ostvarilo prihod od 2,64 mil. eura, uz dobit prije oporezivanja od 0,84 mil. eura.

Društvo je od osnutka ostvarilo preko 80 mil. eura prihoda uz dobitak prije oporezivanja od 17,71 mil. eura.

MEDORA hoteli d.d. Podgora

Medora hoteli i ljetovališta d.d. hotelski je kompleks na Makarskoj rivijeri s 313 smještajnih jedinica koji sadrži preko 1.000 kreveta i ostvaruje preko 100.000 noćenja godišnje.
Osim Hotela Medora Auri, u sastavu je i Medora Orbis kamp s 29 luksuznih kućica te 50 kamp mjesta, Hotela Podgorke te Apartmana Borak. Nekretnine u vlasništvu Društva prostiru se na površini od preko 51 tisuće m2.
Medora Auri hotel prepoznata je turistička destinacija uz ocjene gostiju od čak 9.1 u 2023. Dobitnik su brojnih nagrada i priznanja (2019. TUI Blue Star, 2018. Holiday Check award, 2018. TUI Blue Star, 2017. - 2019. Travelife GOLD Certificate i brojne druge).

Medora Orbis kamp najbolje je ocijenjeni kamp u Republici Hrvatskoj, s ocjenom 9,5.

U 2023. Društvo je ostvarilo prihod od 11,75 mil. eura što predstavlja povećanje od 2,02 mil. eura ili +20,7% (2022:9,73 mil. eura) te dobit prije oporezivanja od 2,04 mil. eura što predstavlja povećanje od 0,66 mil. eura ili +47,8% (2022:1,38 mil. eura).

Članice Koncerna Agram su imatelji 85% ukupnog broja dionica, a pojedinačno najveći dioničari su Euroherc osiguranje d.d. (35,18%) i Adriatic osiguranje d.d. (22,59%).

www.medorahotels.com

Autocentar Agram d.d. Zagreb

Društvo je osnovano 1993. pod nazivom Automehanika servisi d.d., a od 2020. posluje pod nazivom Autocentar Agram d.d., te je u 100%-tnom vlasništvu članica Koncerna Agram s pojedinačno najvećim udjelom Agram TIS d.o.o. (21,72%), Euroherc osiguranja d.d. (19,79%) i Adriatic osiguranja d.d. (19,50%).

U poslovnom procesu Društvo je povezano s AC Vrbovec (100% vlasništvo Adriatic osiguranja d.d.) pa ga možemo promatrati kao sastavni dio ovog Društva odnosno kao jednu poslovnu cjelinu (direktor ista osoba).

U 2023. društva zapošljavaju 69 djelatnika i ostvaruju godišnje prihode u iznosu od 10,93 mil. eura što predstavlja povećanje od 3,01 mil. eura ili +38% (2022: 7,92 mil eura), uz dobit prije oporezivanja od 1,16 mil. eura što predstavlja povećanje od 0,21 mil. eura ili +22,1% (2022: 0,95 mil. eura).

Djelatnosti tvrtki su tehnički pregled cestovnih motornih vozila, održavanje i servis vozila, kao i prodaja rabljenih vozila. Posjeduju trgovine s rezervnim dijelovima i specijalizirane radionice za popravak karoserija vozila s termolakirnicom. Društva obavljaju servis za sve marke vozila, a Autocentar Agram d.d. je i ovlašteni servisni partner za marku Honda te specijalizirani neovisni servis za marke VW i Škoda.

U 2023. najznačajniji prihodi u iznosu od 3,28 mil. eura ostvareni su od poslova stanica za tehnički pregled vozila na kojima se godišnje obavi preko 52 tisuće redovnih tehničkih pregleda, te od prodaje i servisa vozila u iznosu od 6,49 mil. eura.

Imovina društava u 2023. iznosi 8,46 mil. eura.

www.acagram.hr i www.acvrbovec.hr

EuroAgram GmbH, Wien

Društvo je osnovano 2017. godine sa sjedištem u Beču, Republika Austrija, te je u 100%-tnom vlasništvu članice Koncerna Agram - Agram TIS d.o.o.

U 2023. zapošljavalo je 11 djelatnika te ostvarilo 0,99 mil. eura ukupnog prihoda. Djelatnost Društva je upravljanje i zakup nekretnina te pružanje ugostiteljskih usluga.

​Društvo EuroAgram GmbH neposredni je 100%-tni vlasnik društava KFZ Adriatic Zulassungen GmbH i Adriatic Makler GmbH te posredni vlasnik PTH Finanz-und Versicherungsservice GmbH, Vexpert GmbH i VLS GmbH. Društva u vlasništvu EuroAgram GmbH obavljaju djelatnost distribucije osiguranja, dok se u njihovim poslovnicama obavlja djelatnost prijave odnosno registracije vozila, s gotovo 20 tisuća prijavljenih vozila u 2023. godini.

Imovina Društva u 2023. iznosi 1,98 mil. eura.

Agram Trieste SRL, Trieste

Agencija Agram TRIESTE SRL osnovana je 2020. sa sjedištem u Trstu, Talijanska Republika te je u 100%-tnom vlasništvu članice Koncerna Agram - Agram TIS d.o.o.

Djelatnost Agencije je obavljanje poslova distribucije osiguranja. Posredovanjem kod ugovaranja premije osiguranja u 2023. Agencija bilježi snažan rast u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi Agencije u 2023. iznose 0,68 mil. eura.

Ostale članice Koncerna Agram

skriveni toggl
Agram d.d. Ljubuški

Društvo Agram d.d. sa sjedištem u Ljubuškom, osnovano je 1999. godine te je u 100%-tnom vlasništvu članica Koncerna Agram s pojedinačno najvećim udjelom Euroherc osiguranja d.d. Zagreb (40,73%) i Adriatic osiguranja d.d. Zagreb (39,52%).

Društvo u 2023. zapošljava 158 djelatnika.

Djelatnost Društva je obavljanje tehničkih pregleda i registracije vozila, homologacija, certificiranje vozila (atesti) te ispitivanje tahografa.

Ukupni prihod Društva u 2023. iznosio je 10,80 mil. konvertibilnih maraka ili 5,52 mil. eura, što je povećanje od 0,92 mil. konvertibilnih maraka ili +9,3% (2022: 9,88 mil. konvertibilnih maraka) uz ostvarenu dobit prije oporezivanja od 1,04 mil. konvertibilnih maraka ili 0,53 mil. eura.

Društvo upravlja s 37 moderno opremljenh stanica za tehnički pregled vozila, od čega je 30 stanica na prostoru Federacije BiH i 7 stanica u Republici Srpskoj. Visoki standardi gradnje i opremljenost objekata, prepoznatljiva kvaliteta usluga i široka dostupnost korisnicima profilirali su Društvo među vodeća društva na tržištu tehničkih pregleda vozila u BiH.

Imovina Društva u 2023. iznosi 24,29 mil. konvertibilnih maraka ili 12,42 mil. eura.

Agram Invest d.d. Mostar

Društvo je osnovano krajem 2011. godine sa sjedištem u Mostaru, te je u 100%-tnom vlasništvu članica Koncerna Agram s pojedinačno najvećim udjelom Agramnekretnina d.d. (42,89%), Euroherc osiguranja d.d. Zagreb (13,31%) i Adriatic osiguranja d.d. Zagreb (12,45%). Društvo na 31.12.2023. zapošljava 27 djelatnika.

Djelatnost Društva je davanje u zakup i održavanje poslovnih prostora i pružanje ugostiteljskih usluga.

Ukupni prihod Društva u 2023. iznosio je  4,31 mil. konvertibilnih maraka ili 2,20 mil. eura što je povećanje od 0,61 mil. konvertibilnih maraka ili +16,5% (2022: 3,70 mil. konvertibilnih maraka) uz ostvarenu dobit prije oporezivanja od 1,76 mil. konvertibilnih maraka ili 0,90 mil. eura što predstavlja povećanje od 0,20 mil. konvertibilnih maraka ili +12,8% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 1,56 mil. konvertibilnih maraka).

Društvo je vlasnik poslovne zgrade u Banja Luci ukupne površine 17,1 tisuća četvornih metara i zgrade u Bihaću površine 18,4 tisuća četvornih metara (1/4 uređena za davanje u zakup), zakupom kojih ostvaruje prihod u iznosu od 3,16 mil. konvertibilnih maraka ili 1,62 mil. eura.

Imovina Društva u 2023. iznosi  74,37 mil. konvertibilnih maraka ili 38,03 mil. eura.

AutoDubrovnik d.d. Dubrovnik

Društvo je osnovano 1950. godine te je u 100%-tnom vlasništvu članica Koncerna Agram s pojedinačno najvećim udjelom Agram TIS d.o.o. (33,89%), Agram Life osiguranja d.d. (19,91%), Euroherc osiguranja d.d. (19,83%) i Adriatic osiguranja d.d. (19,74%).

Društvo je jedan od najvećih autocentara na jugu Hrvatske, te u 2023. zapošljava 41 djelatnika. U 2023. godini Društvo je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 6,90 mil. eura što je povećanje od 1,92 mil. eura ili +39% (2022: 4,98 mil. eura) od čega je najznačajniji dio prihoda ostvaren od prodaje i servisa vozila u iznosu od 6,15 mil. eura. Društvo je u 2023. ostvarilo dobit prije oporezivanja od 0,13 mil. eura.

Djelatnosti tvrtke su trgovina motornim vozilima i rezervnim dijelovima, održavanje i popravak motornih vozila, kao i tehnički pregled vozila kojih Društvo na godišnjoj razini obavi gotovo 24 tisuće.

AutoDubrovnik ima dugogodišnje iskustvo u prodaji i servisu vozila iz programa Opel, Chevrolet i Kia.

Imovina Društva u 2023. iznosi 6,97 mil. eura.

AutoSlavonija d.d. Osijek

AutoSlavonija d.d. je tvrtka sa sjedištem u Osijeku, osnovana 1957. godine te je u 95%-tnom vlasništvu članica Koncerna Agram s pojedinačno najvećim udjelom Adriatic osiguranja d.d. (19,88%), Agram Life osiguranja d.d. (19,67%) i Euroherc osiguranja d.d. (19,52%).

Društvo u 2023. zapošljava 25 djelatnika.

U svojih 67 godina poslovanja Društvo je prošlo kroz niz organizacijskih promjena i razvilo se primarno u društvo za obavljanje poslova tehničkog pregleda i registracije vozila.

U 2023. Društvo je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 1,58 mil. eura, što je povećanje od 0,20 mil. eura ili +14,5% (2022: 1,38 mil. eura) i dobit prije oporezivanja od 0,35 mil.eura što je povećanje od 0,07 mil. eura ili +25% u odnosu na prethodnu godinu (2022: 0,28 mil. eura).

Društvo je kroz osnovnu djelatnost prvenstveno usmjereno na organizaciju i upravljanje vlastitom stanicom za tehnički pregled vozila te je u 2023. godini obavilo gotovo 15 tisuća redovnih tehničkih pregleda i uprihodilo 1,10 mil. eura. Pored osnovne djelatnosti, Društvo raspolaže vlastitim objektima koje daje u zakup te pruža usluge upravljanja i održavanja nekretnina.

Imovina Društva u 2023. iznosi  6,19 mil. eura.

Autoservisni centar d.d. Varaždin

Autoservisni centar d.d. je tvrtka sa sjedištem u Varaždinu, osnovana 1992. te je u 100%-tnom vlasništvu članica Koncerna Agram s pojedinačno najvećim udjelom društva Agram TIS d.o.o. (40,82%).

Društvo na 31.12.2023. godine zapošljava 29 djelatnika.

U 2023. Društvo je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 2,10 mil. eura i dobit prije oporezivanja od 0,23 mil. eura. Najznačajniji dio prihoda u iznosu od 1,55 mil. eura Društvo ostvaruje upravljanjem stanicom za tehnički pregled vozila na kojoj je u 2023. obavljeno preko 23 tisuće redovnih tehničkih pregleda. Pored upravljanja stanicom za tehnički pregled vozila Društvo obavlja djelatnosti održavanja i popravka motornih vozila.

Imovina Društva u 2023. iznosi 4,70 mil. eura.

Agram Academia d.o.o.

Agram Academia d.o.o. je najmlađa članica Koncerna sa sjedištem u Dvorcu Kutjevo, osnovana 2023. godine. Edukacijski je centar izvrsnosti namijenjen kontinuiranom stručnom usavršavanju svojih polaznika, prenošenju znanja i razmjeni iskustava kao i temeljnih korporativnih vrijednosti Koncerna Agram, s posebnim naglaskom na usvajanje znanja i vještina iz široke oblasti osiguranja.

Nastavni program Agram Academie ima za cilj brzo i efikasno odgovoriti na profesionalne razvojne potrebe djelatnika u skladu sa zahtjevima dinamičnog tržišta, a dodatnim jačanjem razvoja struke osiguranja utjecati na opću percepciju društva o važnosti i potrebi osiguranja.

Precizno i cjelovito definiran program, stručna savjetovanja i tematske radionice služe podizanju razine znanja i stvaranju konkurentske prednosti Koncerna Agram na izazovnim domaćim i međunarodnim tržištima.

Stavljajući znanje u fokus, Agram Academia je od strateškog značenja za cijeli Koncern.

 

Izvješće o solventnosti i financijskom stanju Agram Grupe

Izvješće o solventnosti i financijskom stanju AGRAM Grupe za 2023.
Izvješće o solventnosti i financijskom stanju AGRAM Grupe za 2022.
Izvješće o solventnosti i financijskom stanju AGRAM Grupe za 2021.

KAPITALNE INVESTICIJE

Orijentacija na dugoročne ciljeve te stvaranje dodatne vrijednosti u zajednicama u kojima posluje ključne su za razvoj sustava i unaprjeđenje poslovnih rezultata Koncerna Agram.

Stoga je jedna od specifičnosti Koncerna reinvestiranje novih vrijednosti u vlastitu infrastrukturu. U svim većim gradovima u državama u kojima posluje, Koncern posjeduje vlastite poslovne objekte ukupne površine gotovo 500.000 m2. Sve to govori o namjeri Koncerna da se ovim poslom bavi dugoročno.
2022. godine Koncern Agram postaje bogatiji za još jednu vrijednu i impozantnu investiciju – Cibonin toranj, jedan od najvažnijih simbola grada Zagreba. Dodatnim ulaganjem vrijednosti 10 mil. eura u 2023. godini započeli su radovi na kompletnoj rekonstrukciji poslovnog tornja koji će prepoznatljivom tornju podariti novi sjaj, te će se revitalizirati poslovna oaza u samom središtu grada.

500.000 m2

ukupna površina poslovnih objekata